INTERPLAST

  • REVIEWS
  • HIGHLIGHT
  • REVIEWS
  • HIGHLIGHT
  • REVIEWS
Case 01
รีวิวตกแต่งหนังใต้ตา

คนไข้มีปัยหาไขมันสะสมในชั้นตา ใช้เทคนิคกรีดยาว นำไขมันออกและจัดเรียงไขมันใหม่ เย็บชั้นตาและยกชั้นตาให้สูงขึ้น

Case 02
รีวิวตกแต่งหนังใต้ตา

คนไข้มีปัยหาไขมันสะสมในชั้นตา ใช้เทคนิคกรีดยาว นำไขมันออกและจัดเรียงไขมันใหม่ เย็บชั้นตาและยกชั้นตาให้สูงขึ้น

Case 03
รีวิวตกแต่งหนังใต้ตา

คนไข้มีปัยหาไขมันสะสมในชั้นตา ใช้เทคนิคกรีดยาว นำไขมันออกและจัดเรียงไขมันใหม่ เย็บชั้นตาและยกชั้นตาให้สูงขึ้น